QUẢ CẦU PHAO THỦY ĐIỆN INOX

QUẢ CẦU PHAO THỦY ĐIỆN INOX, QUẢ CẦU PHAO THỦY ĐIỆN INOX 304, QUẢ CẦU PHAO THỦY ĐIỆN INOX 316, QUẢ CẦU PHAO THỦY ĐIỆN INOX
Phao cầu inox đơn, Đây là phao cầu chỉ có 1 quả cầu với các chi tiết đầy đủ để sử dụng làm phao cầu nhưng chỉ có 1 quả cầu đơn. Tùy theo nhu cầu thực tế của các tram thủy điện, các máy bơm công nghiệp hay máy bơm gia đình mà dùng phao cầu inox 304, 316 đôi hay phao cầu inox 316, 304 đơn và dùng loại phao cầu inox lớn hay nhỏ....
https://sites.google.com/site/quacauinox304q/gia-cong-qua-cau-inox
Quả Phao Cầu Inox, Quả Phao Cầu Inox 304, Quả Phao Cầu Inox 316, Quả Phao Cầu Inox 201, Quả Phao Cầu Inox Thủy Điện, Quả Phao Cầu Inox dùng làm phao nỗi trong các van đóng mở của các máy bơm, tram thủy điện, Quả Phao Cầu Inox chuyên dùng làm phao cầu để đóng và ngắt các máy bơm nước,

Xem Quả Phao Cầu Inox XEM THÊM
Comments