PHAO QUẢ CẦU INOX 304

PHAO QUẢ CẦU INOX 304, PHAO QUẢ CẦU INOX 201, PHAO QUẢ CẦU INOX 316, PHAO QUẢ CẦU INOX 304 DÙNG TRONG THỦY ĐIỆN
Quả Phao Cầu Inox các loại. Inox TinTa sản xuất gia công các loại quả cầu inox chuyên dùng trong phao cầu cho các máy bơm thủy điện, quả phao cầu inox 304 dùng cho các nhà máy thủy điện đạt tiêu chuẩn kiểm định.
http://www.quacauinox.com

Quả Phao Cầu Inox, Quả Phao Cầu Inox 304, Quả Phao Cầu Inox 316, Quả Phao Cầu Inox 201, Quả Phao Cầu Inox Thủy Điện, Quả Phao Cầu Inox dùng làm phao nỗi trong các van đóng mở của các máy bơm, tram thủy điện, Quả Phao Cầu Inox chuyên dùng làm phao cầu để đóng và ngắt các máy bơm nước...

Comments