QUẢ CẦU INOX‎ > ‎

QUẢ CẦU SẮT PHI 90

QUẢ CẦU SẮT PHI 90, QUẢ CẦU SẮT PHI 100, QUẢ CẦU SẮT PHI 110, QUẢ CẦU SẮT PHI 120, QUẢ CẦU SẮT PHI 150, QUẢ CẦU SẮT PHI 200, 300, 900
Quả cầu sắt phi 90 ứng dụng gia công lan can sắt, thép. Quả cầu sắt phi 90 dùng làm giàn không gian và quả cầu sắt phi 90 dày 3 ly dùng gia công lan can dãi phân cách cứng đường bộ. 
https://sites.google.com/site/quacauinoxqu/qua-cau-thep/qua-cau-sat

Quả cầu sắt phi 90 dày từ 3 ly đến dày 5 ly và dày 10 ly dùng gia công các đầu trụ trong các cầu cảng các khu vực có nhiều va chạm và chịu lực.
Quả cầu sắt phi 90 XEM THÊM
Comments