QUẢ CẦU INOX‎ > ‎

QUA CAU INOX 304

QUA CAU INOX 304. Qua Cau Inox 304, Qua cau inox 304 là sản phẩm quả cầu inox 304 được sản xuất từ phôi cầu là nguyên liệu inox 304 có tính chống ô xi hóa cao. QUả cầu inox 304 được sử dụng nhiều trong công nghiệp như phao cầu inox, phao cầu dùng trong các van đóng mở của thủy điện. 
Qua cau inox 304 dùng trang trí là loại qua cầu mỏng, đường kính thường là 
Qua cau inox 304 D 10 rỗng và dày 3 dem, 
Qua cau inox 304 D 15 rỗng và dày 3 dem, 
Qua cau inox 304 D 20 rỗng và dày 3 dem, 
Qua cau inox 304 D 25 rỗng và dày 3 dem, 
Qua cau inox 304 D 30 rỗng và dày 3 dem đến qua cau inox D 30 dày 4 dem
Qua cau inox 304 D 35 rỗng và dày 3 dem đến qua cau inox D 35 dày 4 dem
Qua cau inox 304 D 40 rỗng và dày 3 dem đến qua cau inox D 40 dày 4 dem
Qua cau inox 304 D 45 rỗng và dày 3 dem đến qua cau inox D 45 dày 4 dem. qua cau inox D 45 dày 5 dem. 
Qua cau inox 304 D 50 rỗng và dày 3 dem đến qua cau inox dày 5 dem. qua cau inox D 45 dày 6 dem, 1 ly
Qua cau inox 304 D 55 rỗng và dày 3 dem đến qua cau inox dày 7 dem. qua cau inox D 45 dày 8 dem, 1.2 ly
===
http://www.quacauinox.com

Quả cầu inox 304 có đường kính trung bình
Qua cau inox 304 D 60 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 8 dem, 9 dem, 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly, 
Qua cau inox 304 D 65 rỗng và dày 3 dem - quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly, 6 ly, 7 ly
Qua cau inox 304 D 70 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 80 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 90 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 100 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 110 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 114 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 120 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 130 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 141 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 150 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
==
Quả cầu inox có đường kính lớn XEM THÊM


Comments