QUẢ CẦU INOX 76 80 LY RỖNG RUỘT

QUẢ CẦU INOX 76 80 LY RỖNG RUỘT, QUẢ CẦU INOX 76 80 LY RỖNG RUỘT, QUẢ CẦU INOX 304
Quả cầu inox 304 dạng rỗng ruột và đặc ruột với nhiều kích thước và độ dày khác nhau.
Quả cầu inox 304 có độ dày hơn, dày từ 1 ly đến 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly, 6 ly
Quả cầu inox 304 D 50, D 60, D 76 dày 1 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 50, D 60, D 76 dày 1.5 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 50, D 60, D 76 dày 2 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 50, D 60, D 76 dày 2.5 ly, inox 304 bóng gương BA
https://sites.google.com/site/quacauinox304i/gia-cong-qua-cau-inox

Quả cầu inox 304 D 90 và D 100 hay D 110, D 120,
Quả cầu inox 304 D 90 và D 100 hay D 110, D 120,
Quả cầu inox TinTa, Inox 304  XEM THÊM TẠI ĐÂY

Comments