QUẢ CẦU INOX 60 65 LY RỖNG RUỘT

QUẢ CẦU INOX 60 65 LY RỖNG RUỘT, QUẢ CẦU INOX 304 D 60 D 65 LY RỖNG RUỘT,
Quả cầu inox 304 D 60 và D 65 sản xuất theo day chuyền với chat lượng và giá cả  cạnh tranh nhất. Quả cầu inox TinTa khi thành phẩm có bề mặt ngoài tròn đều, đồng nhất và chat lượng tốt, dùng trong trang trí, xây dựng lan can cầu thang, lan can bờ kè hoặc trên các đầu trụ cần quả cầu inox dày.
https://sites.google.com/site/quacauinox304i/qua-cau-inox-rong/qua-cau-inox-60-65-ly-rong-ruot
Quả cầu inox 304 có đường kính trung bình
Qua cau inox 304 D 60 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 8 dem, 9 dem, 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly, 
Qua cau inox 304 D 65 rỗng và dày 3 dem - quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly, 6 ly, 7 ly
Qua cau inox 304 D 70 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 80 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 90 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 100 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 110 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 114 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 120 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 130 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 141 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 150 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly

Quả cầu inox 304 XEM THÊM

www.quacauinox.com
Comments