QUẢ CẦU INOX 45 50 LY RỖNG RUỘT

QUẢ CẦU INOX 45 50 LY RỖNG RUỘT, QUẢ CẦU INOX 45 50 LY RỖNG RUỘT
Quả cầu inox D 45 và D 50 rỗng ruột bên trong với các loại khác nhau từ quả cầu inox rỗng dày 10 ly, quả cầu inox rỗng dày 1 ly, dày 2 ly, dày 3 ly, dày 4 ly, dày 5 ly và dày 6, 7, 8 ly. Tùy vào đặt hàng của quý khách mà Công ty Cổ Phần Inox TinTa Việt Nam gia công quả cầu inox rỗng theo yêu cầu lớn nhỏ và mỏng hay dày.
Quả cầu inox 304 có độ dày hơn, dày từ 1 ly đến 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly, 6 ly
Quả cầu inox 304 D 50, D 60, D 76 dày 1 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 50, D 60, D 76 dày 1.5 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 50, D 60, D 76 dày 2 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 50, D 60, D 76 dày 2.5 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 50, D 60, D 76 dày 3 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 50, D 60, D 76 dày 4 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 50, D 60, D 76 dày 5 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 50, D 60, D 76 dày 6 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 50, D 60, D 76 dày 7 ly, inox 304 bóng gương BA

https://sites.google.com/site/quacauinox304i/qua-cau-inox-304/qua-cau-bang-inox-rong

Quả cầu inox D45 D60 Inox 304  XEM THÊM
Comments