QUẢ CẦU INOX PHI 25 ĐẾN 30 LY RỖNG RUỘT

QUẢ CẦU INOX PHI 25 ĐẾN 30 LY RỖNG RUỘT
Quả cầu inox D 25, D 35 và 40 cũng có loại dày 1 ly, dày 2 ly và dày 3 ly
Quả cầu inox 304 và có cả quả cầu inox 316, quả cầu inox mạ vàng TiTan
Công ty Inox TinTa liệt kê một số quả cầu inox 304 thường dùng để quý khách tham khảo. Quả cầu inox 304 đặc và quả cầu inox 304 rổng ruột dày mỏng khác nhau. Sản phẩm quả cầu inox 304 như sau:
https://sites.google.com/site/quacauinox304i/qua-cau-inox-rong/qua-cau-inox-35-40-ly-rong-ruot
Quả cầu inox 304 D 30 dày 3 dem, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 35 dày 3 dem, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 40 dày 3 dem, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 45 dày 3 dem, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 rỗng ruột bên trong với độ dày thân quả cầu theo yêu cầu thực tế quý khách đặt hàng, Quả cầu inox 304 có nhiều loại và nhiều kích thước khác nhau rỗng ruột bên trong và độ dày có thể từ 3 dem đến dày 4 dem, 5, 6 dem.

Quả cầu inox 304 D 90 và D 100 hay D 110, D 120,
Quả cầu inox TinTa, Inox 304  XEM THÊM TẠI ĐÂY
Comments