QUẢ CẦU INOX RỔNG

QUẢ CẦU INOX RỔNG, QUẢ CẦU INOX RỔNG, QUẢ CẦU INOX RỔNG, 
Qua cau inox 304 D 200 rỗng và dày 7 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 lý, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 250 rỗng và dày 7 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 300 rỗng và dày 7 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 350 rỗng và dày 8 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 400 rỗng và dày 8 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 450 rỗng và dày 8 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 500 rỗng và quả cầu inox 304 dày, 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 600 rỗng và quả cầu inox 304 dày, 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 700 rỗng và quả cầu inox 304 dày, 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 800 rỗng và quả cầu inox 304 dày, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 900 rỗng và quả cầu inox 304 dày, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 1000 rỗng và quả cầu inox 304 dày, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 1200 rỗng và quả cầu inox 304 dày, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
www.quacauinox.com

===
Qua cầu inox kích thước ngoại khổ
Qua cau inox 304 D 1500 rỗng và dày 3 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly. Quả cầu inox 304 kích thước ngoại khổ được TinTa sản xuất theo đặt hàng. Kích thước từ 1 mét ( 1000 mm ) đến 1500, 2000, 2500, 5000, 10000. 
Kích thước lớn bình quân 5 mét đường kính là sản xuất được. 
Quả cầu kích thước 12 mét đường kính là sản phẩm quả cầu inox 304 của TinTa sản xuất theo đặt hàng của Sân Bay Đà Nẵng....
Quả cầu sắt, thép, inox 304 D 90 và D 100 hay D 110, D 120, Tại TP HCM
Quả cầu sắt thép inox TinTa, Inox 304 tại TPHCM  XEM THÊM TẠI ĐÂY