QUẢ CẦU INOX ĐƯỜNG KÍNH LỚN

QUẢ CẦU INOX ĐƯỜNG KÍNH LỚN, QUẢ CẦU INOX 304 ĐƯỜNG KÍNH LỚN
Quả cầu inox có đường kính lớn dung trang trí trên các đài cao, hoặc quả cầu inox có đường kính lớn vài ba mét dùng trang trí trong các công viên, Quả cầu inox có đường kính lớn lên đên 12 mét hoăc quả cầu inox lớn đến 15 mét thường được Inox TinTa gia công sản xuất theo đơn đặt hàng và dùng trong các sân bay, dùng trong các cổng chào công ty.
Quả cầu inox có đường kính lớn thường là quả cầu theo hình quả địa cầu, theo hình quả đất với các đại dương và các châu lục trên bề mặt quả cầu inox.
www.quacauinox.com
Quả cầu inox đường kính lớn có bề mặt bên ngoài của quả cầu nguyên liền khối, bề mặt ngoài kín 100%, rỗng ruột bên trong và có thể nỗi trong nước.
Quả cầu inox kích thước lớn có bề mặt bên ngoài quả cầu có hình trái đất và các đại dương, quả cầu inox này dùng để trang trí các công viên hay công ty

Quả cầu inox đường kính lớn, inox 304 XEM THÊM

https://sites.google.com/site/quacauinox304i/qua-cau-inox
Comments