BÁN QUẢ CẦU INOX

BÁN QUẢ CẦU INOX, BÁN QUẢ CẦU INOX 304, BÁN QUẢ CẦU INOX 201, BÁN QUẢ CẦU INOX 316, BÁN QUẢ CẦU INOX ĐẶC RUỘT, BÁN QUẢ CẦU INOX RỖNG RUỘT.
Bán các loại quả cầu inox 201 và bán các loại quả cầu inox 304, Công ty Cổ Phần Inox TinTa Việt Nam sản xuất và bán các loại quả cầu inox lớn nhỏ, bán các loại quả cầu inox có đường kính ngoại khổ, Bán và nhận gia công các quả câu cực lớn đường kính đến 20 mét. Tròn tuyệt đối và giá thành cũng rất cạnh tranh. Inox TinTa bán các loại quả cầu inox nhỏ, vừa, và quả cầu inox dung trong trang trí công viên, sân vườn.

Quả cầu inox 304 kích thước trung bình, dùng trong xây dựng lan can cầu thang và trong công nghiệp có độ dày hơn, dày từ 1. ly 1.5 ly 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly, 6 ly, và thậm chí dày 7 ly, dày 8 ly, dày 9 ly, dày 10, dày 15 ly.
Quả cầu inox 304 D 130, D 141, D 150, dày 1 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 130, D 141, D 150, dày 1.5 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 130, D 141, D 150, dày 2 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 130, D 141, D 150, dày 2.5 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 130, D 141, D 150, dày 3 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 130, D 141, D 150, dày 4 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 130, D 141, D 150, dày 5 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 130, D 141, D 150, dày 6 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 130, D 141, D 150, dày 7 ly, inox 304 bóng gương BA
https://sites.google.com/site/quacauinox304i/qua-cau-inox/qua-cau-inox-304

Quả cầu inox 304 kích thước lớn hơn, dùng trong xây dựng lan can cầu thang và trong công nghiệp có độ dày hơn, dày từ 1. ly 1.5 ly 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly, 6 ly, và thậm chí dày 7 ly, dày 8 ly, dày 9 ly, dày 10, dày 15 ly.
Quả cầu inox 304 D 180, D 200, D 250, dày 1 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 180, D 200, D 250, dày 1.5 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 180, D 200, D 250, dày 2 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 180, D 200, D 250, 2.5 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 180, D 200, D 250, dày 3 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 180, D 200, D 250, dày 4 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 180, D 200, D 250, dày 5 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 180, D 200, D 250, dày 6 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 180, D 200, D 250, dày 7 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 180, D 200, D 250, dày 8 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 180, D 200, D 250, dày 9 ly, inox 304 bóng gương BA

Quả cầu inox 304 XEM THÊM

https://sites.google.com/site/quacauinox304i/gia-cong-qua-cau-inox/gia-cong-qua-cau-inox-theo-yeu-cau

Comments