GIÁ QUẢ CẦU INOX RỖNG RUỘT

GIÁ QUẢ CẦU INOX RỖNG RUỘT, GIÁ QUẢ CẦU INOX 304 RỖNG RUỘT, GIÁ QUẢ CẦU INOX 316 RỖNG RUỘT, GIÁ QUẢ CẦU INOX 201 RỖNG RUỘT,
Giá quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 350 dày 2 ly giá bán 860.000đ/1 quả / 10000 quả
Giá quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 400 dày 2 ly giá bán 1.300.000đ/1 quả / 10000 quả
http://www.quacauinox.com
Giá quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 450 dày 2 ly giá bán 1.800.000đ/1 quả / 10000 quả
Giá quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 500 dày 2 ly giá bán 2.500.000đ/1 quả / 10000 quả
Giá quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 600 dày 2 ly giá bán 3.500.000đ/1 quả / 1000 quả
Giá quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 700 dày 2 ly giá bán 4.500.000đ/1 quả / 1000 quả
Giá quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 800 dày 2 ly giá bán 6.200.000đ/1 quả / 1000 quả
Giá quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 900 dày 2 ly giá bán 8.560.000đ/1 quả / 1000 quả
Giá quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 1 mét dày 3 ly giá bán 15.500.000đ/1 quả / 100 quả
Giá quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 1.2 mét dày 3 ly giá bán 18.500.000đ/1 quả / 100 quả
Giá quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 1.5 mét dày 3 ly giá bán 24.600.000đ/1 quả / 100 quả
Giá quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 2 mét dày 3 ly giá bán 200.000.000đ/1 quả / 100 quả
Giá quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 3 mét dày 3 ly giá bán 237.000.000đ/1 quả / 100 quả
Giá quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 4 mét dày 4 ly giá bán 250.000.000đ/1 quả / 100 quả
Giá quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 5 mét dày 4 ly giá bán 350.000.000đ/1 quả / 100 quả

http://www.quacauinox.com


Giá quả cầu inox Rỗng Ruột XEM THÊM
Comments