GIÁ QUẢ CẦU INOX 304 100 110 120

GIÁ QUẢ CẦU INOX 304 100 110 120, GIÁ QUẢ CẦU INOX 304 100 110 120, GIÁ QUẢ CẦU INOX 304 100 110 120, GIÁ QUẢ CẦU INOX 304 100 110 120
Giá quả cầu inox tạm thời cho một số quả cầu inox phổ biến thường dùng như sau. 
Giá quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 60 dày 1 ly giá bán 18.000đ/1 quả / 10000 quả
Giá quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 60 dày 1.5 ly giá bán 29.000đ/1 quả / 10000 quả
Giá quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 60 dày 2 ly giá bán 21.000đ/1 quả / 10000 quả
Giá quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 76 dày 1.5 ly giá bán 35.000đ/1 quả / 10000 quả
Giá quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 90 dày 2 ly giá bán 60.000đ/1 quả / 10000 quả
Giá quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 100 dày 2 ly giá bán 95.000đ/1 quả / 10000 quả
Giá quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 110 dày 2 ly giá bán 130.000đ/1 quả / 10000 quả
Giá quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 120 dày 2 ly giá bán 150.000đ/1 quả / 10000 quả
Giá quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 150 dày 3 ly giá bán 180.000đ/1 quả / 10000 quả
Giá quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 200 dày 1.5 ly giá bán 180.000đ/1 quả / 10000 quả
Giá quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 300 dày 2 ly giá bán 360.000đ/1 quả / 10000 quả

http://www.quacauinox.com

BÁO GIÁ QUẢ CẦU INOX....XEM THÊM
Comments