GIA CÔNG QUẢ CẦU INOX LỚN

Gia công quả cầu inox 304 lớn, qia công quả cầu inox 304 đường kính lớn từ 1 mét, Gia công quả cầu inox các loại lớn nhỏ theo yêu cầu số lượng lớn....
Gia công quả cầu inox 304, 316, 201 kích thước đường kính lớn 1, 5 mét...
Gia công quả cầu inox 304, 316, 201 kích thước đường kính lớn 2 mét...
Gia công quả cầu inox 304, 316, 201 kích thước đường kính lớn 2, 5 mét...
Gia công quả cầu inox 304, 316, 201 kích thước đường kính lớn 3 mét...
Gia công quả cầu inox 304, 316, 201 kích thước đường kính lớn 3, 5 mét...
Gia công quả cầu inox 304, 316, 201 kích thước đường kính lớn 4 mét...
http://www.quacauinox.com
Gia công quả cầu inox 304, 316, 201 kích thước đường kính lớn 4, 5 mét...
Gia công quả cầu inox 304, 316, 201 kích thước đường kính lớn 5 mét...
Gia công quả cầu inox 304, 316, 201 kích thước đường kính lớn 5, 5 mét...
Gia công quả cầu inox 304, 316, 201 kích thước đường kính lớn 6 mét...
Gia công quả cầu inox 304, 316, 201 kích thước đường kính lớn đến 15 mét...
Gia công quả địa cầu inox 304, 316, 201 kích thước đường kính lớn 20 mét dùng trang trí trong các công viên, hay quả cầu inox lớn dùng trên các cổng chào, cổng công ty, cổng các khu công nghiệp....
Xem thêm Sản phẩm quả cầu inox TinTa Tại đây

http://www.quacauinox.com
Comments