GIÁ BÁN QUẢ CẦU INOX

GIÁ BÁN QUẢ CẦU INOX, GIÁ BÁN QUẢ CẦU INOX 304, GIÁ BÁN QUẢ CẦU INOX 316, GIÁ BÁN QUẢ CẦU INOX
Giá bán quả cầu inox 304 tạm thời như sau:
Giá bán quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 60 dày 1 ly giá bán 18.000đ/1 quả / 10000 quả
Giá bán quả cầu inox 304 đăc ruột phi 60, giá bán 350.000đ/1 quả / 100 quả
http://www.quacauinox.com

Giá bán quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 90 dày 2 ly giá bán 60.000đ/1 quả / 10000 quả
Giá bán quả cầu inox 304 đăc ruột phi 100, giá bán 800.000đ/1 quả / 100 quả
Giá bán quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 110 dày 3 ly giá bán 150.000đ/1 quả / 10000 quả
Giá bán quả cầu inox 304 đặc ruột phi 120, giá bán 1.200.000đ/1 quả / 100 quả
Giá bán quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 150 dày 4 ly giá bán 260.000đ/1 quả / 10000 quả
Giá bán quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 250 dày 5 ly giá bán 430.000đ/1 quả / 10000 quả
Giá bán quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 300 dày 1.5 ly giá bán 320.000đ/1 quả / 1000 quả
Giá bán quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 500 dày 3 ly giá bán 15.000.000đ/1 quả / 100 quả
Giá bán quả cầu inox 304 rỗng ruột phi 1000 dày 3 ly giá bán 18.000.000đ/1 quả / 100 quả

Giá bán quả cầu inox 304 XEM THÊM
Comments