BÁN QUẢ CẦU INOX RỖNG

QUẢ CẦU INOX RỔNG, QUẢ CẦU INOX RỔNG, QUẢ CẦU INOX RỔNG, 
Qua cau inox 304 D 200 rỗng và dày 7 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 lý, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 250 rỗng và dày 7 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 300 rỗng và dày 7 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 350 rỗng và dày 8 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 400 rỗng và dày 8 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 450 rỗng và dày 8 dem đến quả cầu inox 304 dày 1 ly, 1.2 ly, 1.5 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly

http://www.quacauinox.com
Qua cau inox 304 D 500 rỗng và quả cầu inox 304 dày, 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 600 rỗng và quả cầu inox 304 dày, 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 700 rỗng và quả cầu inox 304 dày, 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 800 rỗng và quả cầu inox 304 dày, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 900 rỗng và quả cầu inox 304 dày, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 1000 rỗng và quả cầu inox 304 dày, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly
Qua cau inox 304 D 1200 rỗng và quả cầu inox 304 dày, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly - 10 ly

Quả cầu sắt, thép, inox 304 D 90 và D 100 hay D 110, D 120, Tại TP HCM
Quả cầu sắt thép inox TinTa, Inox 304 tại TPHCM  QUẢ CẦU INOX 304

Bóng thép, bi sắt mọi kích thước nhiều vật liệu khác nhau. Gia công inox theo yêu cầu. Sản xuất bóng inox theo đặt hàng. Bi thép, bi inox 304, bi inox 316.
Comments