QUẢ CẦU INOX 304

QUẢ CẦU INOX 304, QUẢ CẦU INOX 304 RỖNG RUỘT, QUẢ CẦU INOX 304 ĐẶC RUỘT, QUẢ CẦU INOX 304 DÀY, QUẢ CẦU INOX 304 ĐẶC, QUẢ CẦU INOX 304 MẠ VÀNG, QUẢ CẦU INOX 304 MỎNG, 
Quả cầu inox 304, Quả cầu inox 304 có nhiều loại và nhiều kích thước khác nhau.
Quả cầu inox 304 và có cả quả cầu inox 316, quả cầu inox mạ vàng TiTan
Công ty Inox TinTa liệt kê một số quả cầu inox 304 thường dùng để quý khách tham khảo. Quả cầu inox 304 đặc và quả cầu inox 304 rổng ruột dày mỏng khác nhau. Sản phẩm quả cầu inox 304 như sau:
Quả cầu inox 304 D 30 dày 3 dem, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 35 dày 3 dem, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 40 dày 3 dem, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 45 dày 3 dem, inox 304 bóng gương BA
www.quacauinox.com

Quả cầu inox 304 có độ dày hơn, dày từ 1 ly đến 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly, 6 ly
Quả cầu inox 304 D 50, D 60, D 76 dày 1 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 50, D 60, D 76 dày 1.5 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 50, D 60, D 76 dày 2 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 50, D 60, D 76 dày 2.5 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 50, D 60, D 76 dày 3 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 50, D 60, D 76 dày 4 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 50, D 60, D 76 dày 5 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 50, D 60, D 76 dày 6 ly, inox 304 bóng gương BA
Quả cầu inox 304 D 50, D 60, D 76 dày 7 ly, inox 304 bóng gương BA


Quả cầu inox 304 XEM THÊM

https://sites.google.com/site/quacauinox304i/qua-cau-inox/qua-cau-inox-304