GIA CÔNG QUẢ CẦU INOX

GIA CÔNG QUẢ CẦU INOX. Gia công quả cầu inox 304, Gia công quả cầu inox 304, Quả cầu inox TinTa inox 316,
Gia công qua cầu inox, Gia công qua cầu inox 304 thường thì có hai loại, 
Gia công quả cầu inox rổng ruột với độ dày và kích thước theo yêu cầu.
Gia công quả cầu inox đặc ruột với độ dày và kích thước theo yêu cầu.
https://sites.google.com/site/quacauinox304i/qua-cau-inox/qua-cau-inox-304

--
Gia công quả cầu inox rổng ruột với độ dày và kích thước theo yêu cầu.
Gia công qua cầu inox rỗng ruột thường là gò phôi cầu theo khuôn mẫu có sẵn. Cũng có thể gò cầu ở dạng phôi cầu nóng và gò cầu ở dạng phôi cầu nguội. 
Gia công qua cầu theo phôi cầu nguội thì thường sẽ nhanh hơn nhưng định dạng mặt ngoài của quả cầu khi gia công hoàn thiện sẽ không đẹp bằng gò phôi cầu nóng.
www.quacauinox.com

Gia công qua cầu ở dạng gò phôi cầu nóng 
Gia công qua cầu ở dạng gò phôi cầu nóng sẽ cho sản phẩm quả cầu inox khi gia công xong rất đẹp, đều, nhưng chi phí và giá thành sẽ cao hơn gia công quả cầu inox phôi nguội
Gia công quả cầu inox Tùy theo nhu cầu XEM THÊM